Buddyjska mala – różaniec buddyjski

Automatycznie zapisany szkic

Tradycja używania sznurów modlitewnych wywodzi sie z hinduzimu i zaczęła prawdopodobnie 500 lat pne. Przeniknęła do buddyzmu, sikhizmu i bahaizmu, a za pośrednictwem rzymian do świata chrześcijańskiego i islamu. Pierwsze statuetki przedstawiające hinduskich świetych z japa malą datuje się na 300 lat p.n.e.

Za pośrednictwem buddyzmu tradycja używania mali rozprzestrzeniła się do sąsiednich Chin a później Japonii. Male różnią się od siebie budową i materiałem ale ich funkcja pozostaje ta sama. Na całym świecie używa się mali wykonanych w różnych materiałów od drewna i nasion poprzez kamienie szlachetne, koral, czy tworzywa sztucznie. Za najbardziej wartościowe uznaje się te wykonane z nasion drzewa bodhi.

Tradycyjne tybantańskie różańce zbudowane są ze 108 nawleczonych koralików oraz wieńczącej sznur stupy, lub dordże. Liczba ta posiada wiele interpretacji i jest od wieków uważana na wschodzie za liczbę magiczną. Prowadzi do urzeczywistnienia 108 doskonałych cech Buddy, albo usuwa 108 splamień. Symbolizuje też 108 000 buddów z w tradycji tybetańskiej, chociaż niektórzy twierzą, że ostatnie 8 koralików jest dodatkowych, na wypadek gdyby umysł praktykującego uległ rozproszeniu. Niektóre male posiadają również trzy większe koraliki, który symbolizują schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze.

buddyjski różaniec

Istnieją również warianty krótszych mali o 27, czy 54 paciorkach noszonych na nadgarstku – są one również dostępne!

Co ciekawe nazwa różaniec prawdopodobnie powstała w wyniku przekręcenia przez starożytnych Rzymian; jap mala zamiast japa mala. Jap oznacza w sanskrycie różę.

różaniec buddyjski mala

Buddyjski różaniec jest używany przede wszystkim do liczenia wykonywanych mantra i symbolizuje praktykę w ciele. Właściwiości ochronne i magiczne nabywa w zaleźności od jakości i ilości wykonywanych praktyk. Energia mantry przenika specjalnie w tym celu strworzony przedmiot, w ten sposób mala magazynuje energię. Jeśli jednak kupujemy ją z niesprawdzonego źródła, nie mamy pewności w jakim otoczeniu energetycznym przebywała, czy była traktowana z odpowiednim szacunkiem itd.

 

Na życzenie, możemy poświęcić malę dzięki czemu na starcie nabierają
korzystnych, energetycznych właściwości.

Pamiętaj jednak, że najważniejszym jej zastosowaniem jest wyciszenie umysłu,
a uboczne efekty tj. właściwości ochronne, wzmacniające etc. zależą od Twojej praktyki.

Categories: Dla Duszy