Kurs Tybetańskiego

No Comments

80,00

JĘZYK STAROTYBETAŃSKI

Z NAWIĄZANIAMI

DO WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA MÓWIONEGO I PISANEGO

Opis

Zapraszam do nauki języka tybetańskiego wszystkie osoby chcące poznać język, wiedzę i duchowość Tybetu. Znajomość tego języka pozwoli na lepsze rozumienie zagadnień religijnych, filozoficznych i obyczajowych ludności tybetańskiej posiadającej bogate dziedzictwo duchowe. Poznanie tego dziedzictwa może stać się pomocne we wnoszeniu prawdziwych wartości do własnego życia i społeczeństwa. Zaznajomi ono z ponadczasową myślą starożytnych mędrców i świętych ze wschodu.

Zajęcia będą obejmowały:

– poznawanie gramatyki języka pisanego i mówionego;

– naukę wymowy;

– naukę czytania i rozumienia;

– naukę tłumaczenia i wyjaśniania.

Będą one poprowadzone przez Jakuba Szukalskiego, który jako mnich przez osiem lat poznawał język i duchowość Tybetu według obyczaju bon, i przez lata pracował nad pieczołowitymi przekładami z języka tybetańskiego na polski i angielski, zestawiając język tybetański z językami europejskimi współczesnymi i dawnymi w dziedzinach religii, filozofii i obyczajowości. Nauka będzie skierowana zarówno do osób o ściśle naukowym podejściu, jak i tych, które mają luźniejsze podejście użyteczne i doświadczalne. Główny nacisk położony będzie na użyteczność i rozumienie, a mniejszy na naukową drobiazgowość. Ogólnie, zamiarem będzie nauka łatwo przyswajalna dla każdego. Zapytania odnośnie nauki kierować do Jakuba Szukalskiego: jakub.szukalski@gmail.com i telefonicznie,

608 383 057.

Pozdrawiam serdecznie,

Jakub Szukalski

Dodaj komentarz