Kategoria: Dla Duszy

Mandala

Mandala

Mandala to świetny pomysł, by sprawić komuś oryginalny prezent. Wcześniej tylko upewnijmy się jakie potrzeby ma osoba w której ręce mandala trafi.

 

Mandale są związane z buddyzmem tybetańskim, jednak sama forma graficzna występowała od wieków, choćby w kulturze chrześcijańskiej, gdzie w kościołach umieszczano oparte o rozetę witraże. Współczesne mandale mają bardziej rozbudowane formy i są łączone z zupełnie niezwiązanymi systemami filozoficzno-religijnymi, możemy zobaczyć mandale runiczne, oparte o heksagram, czy pozornie całkiem pozbawione symetrii. W naszej kulturze spopularyzował je Carl Gustav Jung, wykorzystując je w terapii swoich pacjentów.

Mandala siły i energii

Słowo mandala wywodzi się ze sanskrytu i oznacza cały świat, święty krąg, centrum. Przedstawia graficzny symbol harmonijnego połączenia koła i kwadratu, czyli nieba i ziemi. Najczęściej kojarzy się z buddyzmem i mnichami, mozolnie usypującymi delikatne, misterne wzory, by po ukończeniu pracy po prostu ją zniszczyć. Pokazują w ten sposób nietrwałość, rozpuszczanie się, powrót do pierwotnego potencjału. Koło i kwadrat symbolizują połączenie boskości, nieskończoności (koło) oraz tego, co ziemskie, cielesne (kwadrat). Mandala posiada punkt centralny łączący obie figury. Jest on symbolem jednocześnie początku i końca. To symbol pustki (gr. chaos) który przyjmuje harmonijną postać.

Energetyczna mandala

Mandale mają swoje zastosowanie i przeznaczenie. Mogą być oczyszczające, harmonizujące, uzdrawiające lub przeznaczone do  wzmacniania jakiś cech. Istotne znaczenie ma tu kształt oraz kolorystyka mandali. Mandala powieszona na ścianie w zależności od jej przeznaczenia, świetnie poprawi harmonie w rodzinie, wzmocni pozytywne nastawienie do życia, czy poprawi sytuację finansową. Nie musimy jej malować osobiście, choć to oczywiście najlepsza opcja. Możemy kupić mandalę gotową, dostosowaną do naszych potrzeb i gustów, czy to w formie plakatu , druku na płótnie, czy ręcznie namalowaną przez artystę.

Mandala to również świetny pomysł, by sprawić komuś oryginalny prezent. Wcześniej jednak upewnijmy się jakie potrzeby ma osoba w której ręce mandala trafi.

Categories: Dla Duszy

Buddyjska mala – różaniec buddyjski

Automatycznie zapisany szkic

Tradycja używania sznurów modlitewnych wywodzi sie z hinduzimu i zaczęła prawdopodobnie 500 lat pne. Przeniknęła do buddyzmu, sikhizmu i bahaizmu, a za pośrednictwem rzymian do świata chrześcijańskiego i islamu. Pierwsze statuetki przedstawiające hinduskich świetych z japa malą datuje się na 300 lat p.n.e.

Za pośrednictwem buddyzmu tradycja używania mali rozprzestrzeniła się do sąsiednich Chin a później Japonii. Male różnią się od siebie budową i materiałem ale ich funkcja pozostaje ta sama. Na całym świecie używa się mali wykonanych w różnych materiałów od drewna i nasion poprzez kamienie szlachetne, koral, czy tworzywa sztucznie. Za najbardziej wartościowe uznaje się te wykonane z nasion drzewa bodhi.

Tradycyjne tybantańskie różańce zbudowane są ze 108 nawleczonych koralików oraz wieńczącej sznur stupy, lub dordże. Liczba ta posiada wiele interpretacji i jest od wieków uważana na wschodzie za liczbę magiczną. Prowadzi do urzeczywistnienia 108 doskonałych cech Buddy, albo usuwa 108 splamień. Symbolizuje też 108 000 buddów z w tradycji tybetańskiej, chociaż niektórzy twierzą, że ostatnie 8 koralików jest dodatkowych, na wypadek gdyby umysł praktykującego uległ rozproszeniu. Niektóre male posiadają również trzy większe koraliki, który symbolizują schronienie w Buddzie, Dharmie i Sandze.

buddyjski różaniec

Istnieją również warianty krótszych mali o 27, czy 54 paciorkach noszonych na nadgarstku – są one również dostępne!

Co ciekawe nazwa różaniec prawdopodobnie powstała w wyniku przekręcenia przez starożytnych Rzymian; jap mala zamiast japa mala. Jap oznacza w sanskrycie różę.

różaniec buddyjski mala

Buddyjski różaniec jest używany przede wszystkim do liczenia wykonywanych mantra i symbolizuje praktykę w ciele. Właściwiości ochronne i magiczne nabywa w zaleźności od jakości i ilości wykonywanych praktyk. Energia mantry przenika specjalnie w tym celu strworzony przedmiot, w ten sposób mala magazynuje energię. Jeśli jednak kupujemy ją z niesprawdzonego źródła, nie mamy pewności w jakim otoczeniu energetycznym przebywała, czy była traktowana z odpowiednim szacunkiem itd.

 

Na życzenie, możemy poświęcić malę dzięki czemu na starcie nabierają
korzystnych, energetycznych właściwości.

Pamiętaj jednak, że najważniejszym jej zastosowaniem jest wyciszenie umysłu,
a uboczne efekty tj. właściwości ochronne, wzmacniające etc. zależą od Twojej praktyki.

Categories: Dla Duszy

Buddhistischer Mala-Buddhistischer Rosenkranz

Die Tradition der Verwendung von Gebetskorten stammt von Hindus und hat vermutlich 500 Jahre vor Christus begonnen. Sie verharrte in Buddhismus, Sikhismus und Baha ' i und durch die Römer in die christliche Welt und den Islam. Die ersten Statuen, die den hinduistischen Ruhm mit Japan darstellen, stammen aus 300 Jahren vor Christus. Durch den Buddhismus hat sich die Tradition der Verwendung von Mali auf das benachbarte China und später auf Japan ausgebreitet. Männlich unterscheiden sich in Konstruktion und Material, aber ihre Funktion bleibt die gleiche. Mali wird in verschiedenen Materialien aus Holz und Samen durch Edelsteine, Korallen oder Kunststoffe verwendet. Die wertvollsten sind die aus den Samen des Bodhi-Baumes. Traditionelle tibetische Rosenkränze sind aus 108 strapazierten Perlen und einer Reihe von Stupa oder Schlauch gebaut. Diese Zahl hat viele Interpretationen und wird seit Jahrhunderten im Osten für eine magische Zahl betrachtet. Es führt zur Realisierung von 108 hervorragenden Qualitäten eines Buddha, oder entfernt die 108 der Auswüchsen. Es symbolisiert auch 108 000 Buddhas aus der tibetischen Tradition, obwohl einige glauben, dass die letzten 8 Perlen extra sind, falls der Geist des Praktizierenden zerstreut ist. Einige Male haben auch drei größere Perlen, die Schutz in Buddha, Dharma und Sandze symbolisieren.

Buddhistischer Rosenkranz

Es gibt auch Varianten von kürzerer kleiner um 27, oder 54 Perlen auf dem Handgelübde getragen-sie sind auch erhältlich! Interessanterweise entstand der Name des Rosenkranzes wahrscheinlich als Folge der Revolte der alten Römer; Jap mala statt Japa mala. Jap bedeutet eine Rose im Sanskrit.

Kleiner buddhistischer Rosenkranz

Der buddhistische Rosenkranz wird in erster Linie für das Zählen des Mantras verwendet und symbolisiert die Praxis im Körper. Die schützenden und magischen Qualitäten werden je nach Qualität und Anzahl der Praktiken erworben. Die Energie des Mantras dringt eigens in das eigens dafür geschaffene Objekt ein, also die kleine Speicherung von Energie. Wenn wir sie jedoch von einer unbewiesenen Quelle kaufen, sind wir uns nicht sicher, was die Energieumgebung war, ob sie mit gebührlichem Respekt behandelt wurde, usw.   Auf Wunsch können wir eine kleine, so dass am Anfang die wohltuenden, energetischen Eigenschaften. Denken Sie jedoch daran, dass die wichtigste Anwendung ist die Stille des Geistes, und die Nebenwirkungen, dh. Schutzeigenschaften, Verstärkungen, etc. Abhängigen Sie von Ihrer Praxis.

Categories: Dla Duszy

Naturalne kadzidła tybetańskie

Naturalne kadzidła tybetańskie

Owoc pracy mnichów buddyjskich, naturalne kadzidła tybetańskie skomponowane z kilkudziesięciu składników ziołowych,

o niesamowitym zapachu przywodzącym na myśl niezwykłą atmosferę świątyń Dachu ŒŚwiata.

Stosowane do odświeżania pomieszczeń, poprawienia krążenie energii chi w domu, przyciągnięcia korzystnych energii i wypędzenia złych. Taka atmosfera wspomaga ćwiczenia medytacji, jogi etc.

Wspaniały zapach tego kadzidełka nie alergizuje ani nie powoduje astmy.

Liczba sztuk w pudełku: 20 długość: 26 cm

Ponieważ Kadzidło nie posiada patyczka, są dwie możliwości jego używania:
– wbijając pionowo w miskę napełnioną solą lub ryżem (jeśli podzielić na pół, można płycej wbić),

– kładąc na wypełnionym ryżem/solą długim naczyniu. Wtedy wypala się całe.

Naturalne kadzidła tybetańskie są wykonywane tradycyjnymi metodami w rejonach Tybetu, północnego Nepalu i Butanu. Sztuka ta liczy sobie ponad 2500 lat i jest ważnym elementem tybetańskiej kultury i wierzeń. Naturalne Kadzidła te mogą zawierań 30 i więcej składników. Receptury ich produkcji przekazywane są z pokolenia na pokolenie, górskie zioła, liście, minerały i kwiaty zbierane są ręcznie, jak przed tysiącami lat. Niektóre z receptur objęte są ścisłą tajemnicą strzeżoną przez mnichów od tysięcy lat, wyrobem bardziej popularnych zajmują się często całe wioski.

Wspaniały zapach tego kadzidełka nie alergizuje ani nie powoduje astmy, nie zawiera sztucznych olejków eterycznych. Kadzidło nie zawiera patyczka przez co dym jest czystszy.

Dym kadzidła reguluje i uzdrawia podstawowe elementy składające się na ciało i energię żyjących istot. Są to: Ziemia, Woda, Ogień, Powietrze oraz Przestrzeń. Pierwsze wzmianki o właściwościach kadzideł pochodzą ze starożytnej księgi „rGyudbzhi” – Cztery Tantry. Lekarze tybetańscy jako autora dzieła wskazują zwykle Tonpę Szenraba, legendarnego założyciela religii Bon, lub innego z Buddów i do dnia dzisiejszego wiedza medyczna opiera się na tych prastarych zapiskach Tradycyjna medycyna tybetańska przywiązuje do kadzideł dużą wagę, jako sprawdzoną i rozpoznaną metodę leczenia chorób.

Dym kadzideł działa relaksująca i równoważy naszą kondycję duchową. Używane podczas tradycyjnych ceremonii tybetańskich, zarówno w świątyniach, jaki i przez prostych górali. Przydatne w ćwiczeniach jogi, pomagają zachować czysty umysł i koncentrować się na przedmiocie medytacji. Cenione przez mistrzów feng-shui oczyszczają energię pomieszczeń.

Tradycyjny rytuał ofiarowania kadzidła wykonuje się w Tybecie na specjalne okazje, jak urodziny Dalai Lamy, ceremonie zaślubin, obchody Nowego Roku czy inne święta. Wykonywany jest grupowo lub indywidualnie na wzgórzach, lub dachach chat, w uprzednio oczyszczonym otoczeniu. W czasie ofiarowania modlą się o boskie prowadzenie, wybawienie wszystkich istot z cierpienia oraz oczyszczenie nagromadzonej karmy.

Popularność kadzideł w Europie sprawiła, że na rynku można znaleźć niekiedy podróbki. Nasze naturalne kadzidła tybetańskie są sprowadzane bezpośrednio od Tybetańskiej diaspory w północnych Indiach, co zapewnia najwyższą jakość i wspiera kultywowanie ich tradycyjnego wyrobu.

Categories: Dla Duszy

Jak Pokochać Siebie Mądrze

No Comments
Jak Pokochać Siebie Mądrze

Miłość własna, samoakceptacja….często przedstawia się te cechy jako klucze do osiągnięcia sukcesu. Jednakże ciągłe przesadne wymagania zewnętrznego otoczenia i związana z tym bezustanna krytyka samego siebie działają hamująco na rozwój potencjału jednostki.

Read More

Categories: Dla Duszy